Jaan Valsineri juubelinädal Tallinna Ülikoolis / Jaan Valsiner Jubilee Week at Tallinn University

Videod

Videos

“Märka märke!” kampaania esialgne idee oli koguda eesti inimeste pandeemia kogemusi fotode, tekstide ja joonistuste vahendusel. Meile saadeti ka paar videot. Nende videote vaatamine annab võimaluse teiste pandeemia kogemusse veel kord sisse elada ja sisse vaadata, seda täielikumalt tunnetada. Videod on lühikesed ja seega soovitame need kindlasti lõpuni vaadata.

The initial idea of ​​the "Notice the signs!" campaign was to access the Estonian people's pandemic experiences through photographs, texts and drawings. We also received a few videos. Watching these videos gives you the opportunity to truly experience the pandemic once again through the eyes of another person, to feel into it more fully. The videos are short, so we definitely recommend watching them to the end.