Jaan Valsineri juubelinädal Tallinna Ülikoolis / Jaan Valsiner Jubilee Week at Tallinn University

Tekstid

Texts

“Märka märke!” kampaania käigus jagasid Eesti inimesed meiega oma pandeemia kogemusi ka lühikeste tekstide näol. Ehkki ainult teksti vormi otsustasid kasutada vaid üksikud inimesed, lisavad nendes kirjeldatud emotsionaalsed varjundid pandeemia kogemustele dimensiooni, mis pelgalt fotode kaudu oleks ehk nähtamatuks jäänud.

During the "Notice the signs!" campaign, the Estonian people also shared their pandemic experiences with us in the form of short texts. Although only a few people decided to use the text format alone, the emotional nuances described in these sentences add a dimension to the pandemic experience that may have remained hidden in the photos alone.