Jaan Valsineri juubelinädal Tallinna Ülikoolis / Jaan Valsiner Jubilee Week at Tallinn University

Maskid, mis algul meid kaitsevad, muutuvad ühel hetkel meid kahjustavaks prügiks. Ja seda uutmoodi prügi on tänavatel kohati väga palju.
Alates 2020. aasta lõpust on Eestis vahelduva eduga olnud maski kandmise kohustus. Kui epideemilisest vaatevinklist on see kasulik, siis loodusele on ühekordsed maskid katastroofiks. Tihti võib juhtuda, et kasutatud maske võib leida mitte prügikastist, vaid tänavatelt või veekogudest.

Prügi

Rubbish

Kuidas saab vajalikust asjast mittevajalik? Mis need asjad on, mis me ära viskame? Kuidas hakkab seni inimesele kaitset pakkunud objekt seda inimest ümbritsevat maailma kahjustama? Millist maski ma kasutan ja keda kaitsen? Ennast? Keskkonda? Taaskasutatavad maskid. Taaskasutatavatest materjalidest tehtud maskid. Vee keetmine, et taaskasutatavat maski taaskasutatavaks teha. Ja kui kedagi siin ei ole, kui keegi neid kohti ei kasuta, siis jäävad nad ju puutumatuks, puhtaks. Või peab neid ikka puhastama? Uued mõtted, uued küsimused, uued dilemmad…

How does a necessary thing become unnecessary? What are these things that we throw away? How will an object that has so far offered protection to a person begin to damage the world around that person? What kind of mask do I use and who do I protect? Myself? the environment? Reusable masks. masks made from recycled materials. Boiling the water to make the masks reusable. And if there is no one here, if no one uses these places, they will remain intact, clean. Or do we still need to clean them? New ideas, new questions, new dilemmas…