Jaan Valsineri juubelinädal Tallinna Ülikoolis / Jaan Valsiner Jubilee Week at Tallinn University

Olen soovinud fotole jäädvustada kehtestatud piiranguid. Lahti on vaid toidupoed ja apteegid, kaubanduskeskused on suletud jne. Tehtud pilt tekitab vähemalt minus seda sama hirmunud ja ebameeldivat tunnet, mis valdas mind selle haiguse tagajärjel tekkinud ühiskonnas. Kõik on ümberringi kõle ja kõik on keelatud.
Ma ei mäleta enam, mis tunne on metroos olla - ei ole enam pikalt reisida saanud. See tunne kui rong ei ole veel tulnud, aga tunnelis õhk juba voolab…
Piirid on ikka jätkuvalt paigas, aga hakkavad vaikselt kuluma. Kolmas laine ikkagi juba.

Piirid

Borders

Igapäevaselt kasutatavasse ruumi ilmunud jooned, nooled, lindid, sildid toovad sisedialoogi märksõnad - sinna, siia, ära, ei tohi, peaksid, ei peaks, sedasi võib, edasi, stop.

Lines, arrows, signs, dividing tapes, that appear in the everyday environment, provide keywords for the internal dialogue - here, there, don't, you can't, you should, you shouldn't, that's how you can, continue, stop.