Jaan Valsineri juubelinädal Tallinna Ülikoolis / Jaan Valsiner Jubilee Week at Tallinn University

Vanavanemate ja sōpradega ühine jōululaud koroonaajal, kui pidi "pikivahet" hoidma.
Ei saanud lapse lasteaia lõpetamist pidada, mida laps nii nii ootas...
Pildiga olen üritanud jäädvustada inimeste positiivsust kutsuda kaasmaalasi üles teineteist toetama ja koos saada lahti sellest hirmsast viirusest.
Ei saanud oma juubelit pidada, kingitusi toodi ukse taha!
Ei saanud oma juubelit pidada, kingitusi toodi ukse taha!

Pidustused

Festivities

Sünnipäevad, kooli ja lasteaia lõpetamine, jõulud - muutuseid tähistavad sündmused toimuvad, kuid muutunud tingimustes. Siirdumist ühest etapist teise raamistavad reeglid ja piirangud, millega arvestades jõutakse lahendusteni, mis püüavad taasluua vana ja harjumuspärast. Kohanemise ajal võib arutleda filosoofiliste küsimuste üle - mis teeb jõululauast jõululaua. Mis on põhikriteerium? Kas tubastes tingimustes söömine? Aga miks mitte õues? Kas “sünnipäevatunde” tekkimiseks on vaja füüsiliselt samas ruumis kokku saada?

Birthdays, school and kindergarten graduation, Christmas - events celebrating change continue to take place, but in changed circumstances. The transition from one stage to another is framed by rules and restrictions that lead to solutions that seek to recreate the old and the usual. During the adaptation, philosophical questions arise - what makes a Christmas dinner a Christmas dinner. What is the main criterion? Does it have to occur indoors? Why not outdoors? Is it necessary to meet physically in the same room in order to have a "birthday feeling"?