Jaan Valsineri juubelinädal Tallinna Ülikoolis / Jaan Valsiner Jubilee Week at Tallinn University

Oma koopast RMK-le kolimine ja iga ilmaga ujumine on uus normaalsus ja efektiivne ravi depressiooni puhul.
Koroonalained…
Ma pole kunagi varem pidanud varjama, et ma reisin. Pilt on tehtud Eestist eemal.
Maskid, mis algul meid kaitsevad, muutuvad ühel hetkel meid kahjustavaks prügiks. Ja seda uutmoodi prügi on tänavatel kohati väga palju.

Loodus

Nature

Looduses näis olevat kõik samasugune. Seal viibides jäi mulje, et pandeemiat pole. Loodus pakkus vana normaalsust. Seal kadus tunne, et “ohtlik teine” võib sattuda lähemale kui kaks meetrit. Kas metsas pole ohtu? Vähemalt mitte sellist, mis linnas või asulas, võis metsas mõelda. Võime tunda, kuidas asjade, nähtuste tähendused on muutlikud. Kas püsivus on illusioon?

In nature, everything seemed to be the same. While there, the impression was that there was no pandemic. Nature offered the old normality. There disappeared the feeling that the "dangerous other" could get closer than two meters. Is there no danger in the forest? At least not the kind that there is in the city or settlement, one could imagine in the woods. We can feel how the meanings of things and phenomena are changing. Is permanence an illusion?