Jaan Valsineri juubelinädal Tallinna Ülikoolis / Jaan Valsiner Jubilee Week at Tallinn University

Kogu maailma räsinud pandeemia järel kannatab UNESCO pärandi all olev Tallinna vanalinn väljasuremisohu käes. Kui harilikul tipphooajal võib vanalinnas kohata üksteise järel tunglevaid rahvamasse, siis tänasel päeval näeme seal pelgalt luksuspoodide ja restoranide ustel troonivaid “For sale” silte. Samas on võimalik, et tänu turismikriisile hakkab Tallinn eemale liikuma vanalinnast kui turismikeskusest ning kohalikud elanikud saavad lõpuks ometi puhata igapäevasest lärmist, võõrastest ning tänavate ülerahvastatusest.
Kokku pakitud, määratud renoveerimisele ja päästmisele…

Linnakeskkond

Urban environment

Linnatänavad, hooned, poed ja kaubanduskeskused. Jätkuvalt tuttavad, aga tühjad. Täiendatud uute elementidega - sildid suunistega, mis annavad teada, kuidas käituda. Suletud ja taasavatud mänguväljakud, 2+2 reegli kehtestamine ja tühistamine. Dünaamika meie ümber, ja meie sees. Uuenduskuur keskkonnas, linnaruumi muutumine ja ümbertegemine, aga ka olemasoleva uuesti avastamine, teistmoodi kogemine.

City streets, buildings and shopping malls. Still familiar, but empty. Enhanced with new elements - labels with guidelines that tell you how to behave. Closed and reopened playgrounds, introduction of the 2 + 2 rule. Dynamics around us, and inside us. A course of innovation in the environment, change and remodeling of urban space, but also rediscovery of the existing, new experience of the old.