Jaan Valsineri juubelinädal Tallinna Ülikoolis / Jaan Valsiner Jubilee Week at Tallinn University

13. märtsil toimus TLÜs viimane Ajajuhtimise kursuse seminar (Avatud Ruumi Meetodil) - ülikoolis olid üleval teated, et järgmisest päevast on maja suletud. Seminarile tulid kuskil pooled tudengitest, teine pool osales interneti teel. Uue ajastu algus TLÜs.
Pidevas koroonaviiruse kartuses ei lubata paljudesse haridusasutustesse kõrvalisi isikuid, isegi mitte lapsevanemaid. Kui imelik see ka ei tunduks, on see karm reaalsus.
On muutunud uueks normaalsuseks, et peaaegu kõikjal peab kandma maski. Ilma maskita avalikes kohtades viibides tundub nagu midagi oleks valesti. Tavaliseks on saanud ka laste mitte kooli sisse saatmine, sest seda enam teha ei tohi, kuna kooli on lubatud vaid õpilased ja personal.
"Tühi rühmatuba"- eriolukorra ajal olid lasteaialapsed kodus ja õpetajat ootas tihti ees tühi tuba.
Zoomis maskiga või maskita?
Tegelikult on kõik üliõpilased kohal.

Lasteaed, kool ja ülikool

Kindergarten, school and university

Lasteaed, kool ja ülikool kui miski, mille olemasolu me võtame nii loomulikuna. Mille järgi ja mille ümber me oleme enda ja oma perede elud planeerinud. Ja äkki ei ole need enam pildis. Või õigemini ei ole enam pildis, kui kohad, kus meie lapsed suurema osa oma ajast veedavad. Aga on vägagi pildis, kui kohad, mis lastele teadmisi üritavad jagada, nüüd siis üle võrgu lastevanemate ja õppurite enda aktiivset osalust eeldades. Vähem või rohkem edukalt. Kas nii ka edaspidi? Või ainult nüüd, eriolukorras?

Kindergarten, school and university as something that we take for granted. According to and around which we have planned the lives of ourselves and our families. And suddenly they are no longer in the picture. Or rather, they are no longer in the picture as places where our children spend most of their time. But they are very much in the picture as places that try to educate children via online means, assuming the active participation of parents and students themselves. More or less successfully. Will it continue to be so? Or do we do this only now, in an emergency?