Jaan Valsineri juubelinädal Tallinna Ülikoolis / Jaan Valsiner Jubilee Week at Tallinn University

Eesti ehitab...
Eesti ehitab...
Eesti ehitab...
Eesti ehitab...

Kodutööd ja ehitamine

Housework and construction

Pandeemiaga kaasnenud muutused toimivad päästikuna. Kui vana on ära kadunud, siis tuleb luua uus. Või siis teha jõupingutusi, et vana säiliks, et ta ära ei kaoks. Tuleb muuta enda elukeskkonda. Võimaluste piiramine viib vabaduseni muuta ja valmiduseni muuta. Valmiduseni teha midagi teisiti, kohaneda, areneda.

The changes brought about by the pandemic act as a trigger. When the old is gone, a new one must be created. Or an effort must be made to preserve the old so that it does not disappear. You have to change your living environment. Limiting opportunities leads to the freedom to change and the willingness to change. Until you are ready to do something different, to adapt, to develop.